Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1934” - с. Гоздейка

НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1934” - с. Гоздейка е основано през 1934 г. Строежът на сградата започва на 2 етапа. Първият етап от 1925 г. до 1934 г., когато е официално открита, след което  е разширена в периода от 1940 г. до 1944 г. Строежът е извършен със собствени сили и средства от населението. Мястото за строеж е дадено от един от създателите на читалището.

Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности, да задоволява културните потребности на населението, да развива и обогатява социалната и образователната дейност и да осигурява достъп до информация.

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1934“ - с. Гоздейка организира участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания и почитане на историческите забележителности на нашето минало.

От 2017 г. читалището има осигурен физически достъп за лица с увреждания. Осъществява се работа с етнически малцинства - турци, англичани, французи, ирланци, шотландци и хора с увреждания.

Към читалището функционират 4 клуба - клуб по пешеходен туризъм, клуб на пенсионера, клуб приятели на театъра и клуб на фотографа.

 

Контакти:

с. Гоздейка, община Дряново

Председател: Кирил Пенев - тел. 0893 263805

НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1934” - с. Гоздейка
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново