Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ „Напредък - 1884“ - с. Керека

Читалището в с. Керека е учредено на 01. 01. 1884 г. с името „Напредък”. Отначало дейността се осъществява в училищната сграда в черковния двор. По-късно читалищното ръководство откупува едно празно място в центъра на селото и започва строежа на читалищната сграда, построена с безплатния труд на местното население, която разполага с просторен театрален салон, сцена с декори, библиотечна стая и стая за артисти. Сградата е открита тържествено на 1 януари 1908 г.

На читалищната сцена започват да се поставят пиеси от самодейци.

Първата поставена пиеса през 1903 г. е „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“. Много на брой пиеси са се  играли и радвали местното население. Читалището е било абонирано за много вестници и списания.

         В годините между войните (1912-13 до 1918 г.) читалищната дейност замира. Отново е възродена, когато на 12.07.1920 г. група младежи основават младежко просветителско дружество „Светлина”  с Устав и ръководство.

          На 18. 01. 1925 г. се възстано вява първоначалното име на читалището - „Напредък”. Отново е утвърден Устав от Министерството на Вътрешните работи и народното здраве със заповед № 9176 от 23.06. 1928 г.

През 1934 г. е организирано тържественото честване на 50 годишнината на Читалището.

         След  9.09.1944 година дейността на народното читалище се активизира. Разгръща се широка културно-просветна работа. През 1950 година се изгражда самодеен художествен колектив. При колектива се изграждат: театрален, танцов и хоров състави, които развиват масова културно-просветна дейност.

През 1953 година читалището преименува името си на „Карл Маркс” като в края на 1965 година отново приема старото си име „Напредък”. Поради изселването на младото население в градовете на окръга дейността на читалището през периода 1965 – 1970 година се свежда до библиотечна. През 1968 година художествената самодейност при читалището се съживява като изградения театрален колектив подготвя пиесата „Пропаст” с която посещава околните села – Буковец и Ветренци.

През 1960-61 г. на сградата е извършен основен ремонт, плочите са подменени с цигли.  Изгражда се театрален салон със сцена и вътрешно сценично обзавеждане , нови декори, осветление,  завеса с механизъм за задвижване и 200 седящи места.

Нова пристройка на читалището е направена през 1972 г. Тогава се монтират съвременни кино машини за широко екранни филми.

Читалищната дейност започва да се развива още по-активно. Тогава са се поставяли и най-много пиеси от различни самодейни колективи–младежката организация от средношколци, студенти, учащи се предимно в столицата, женското дружество, партийната организация. Книжният фонд  на библиотеката бързо нараства. В читалищния салон започват да идват пътуващи ансамбли и всяка седмица се прожектират  филми.

Сто годишнината на Читалището се чества през 1984 г. Обстановката е тържествена и приповдигната. Признание за дейността на читалището е удостояването му през май 1984 г. с указ на Държавния съвет на Народна република България, с орден „Кирил и Методий“ - Първа  степен.

           След 1980 г. читалищната дейност постепенно замира. Започва да се възприема като отживелица. Сградата започва да се руши. Местното население не намира смисъл в по-нататъшни самодейни инициативи. Прекратени са всякакви посещения на ансамбли, концерти, прожектирането на филми, поддържането на библиотека.

      За пореден път в своята история, читалището бива възродено през 2016 г. от местни млади ентусиасти. Проведено е Учредително събрание, приет е Устав, избрани са управителни органи – читалищно настоятелство, проверителна комисия, секретар.  На 23.06.2016 г., се регистрира и вписа в регистрите на Министерството на културата Читалището – Народно читалище „Напредък - 1884“, с. Керека. Събранието решава да използва старото наименование на Читалището, като по този начин да продължи  традициите. Получен е и официален документ за регистрацията. През последните години  читалището търси най-добри и съвременни начини да бъде в полза на общността и нуждите й. В НЧ „Напредък- 1884“ се пресъздават  различни обичаи, читалището организира и участва в празници, фестивали, събори, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания и др. Дейност развива и клуб по народни танци „Обичам България“.

     През последните години много важно и основно бе подобрението на материално-техническата база, която бе в изключително лошо състояние. Необходимо бе създаването на  условия за нейното ползване, което бе стъпка към положително развитие на културния живот в селото. От 2016г. ежегодно се извършват ремонти. Членове на читалището доброволно се грижат за сградата, двора, както и цялостния по- добър облик на селото.

През 2019 г. беше възобновена и библиотечната дейност. Библиотечен фонд от над 3600 тома, събрани и класифицирани, осъвременени, ще могат да се ползват от местните жители.

Читалището осъществява своята дейност според нуждите на членовете, на своите мероприятия събира хора от всички възрасти и различни национлности.  

Контакти:

с. Керека, ул. „Първа“, общ. Дряново

Председател: Невена Николова, тел.: 088 8 76 46 44

НЧ Напредък - Керека
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново