Община
Община
Туризъм
Приют за безстопанствени кучета

Приют за безстопанствени кучета

В община Дряново функционира приют за кучета, находящ се в с. Глушка, на 5 км от града. Собственик на приюта е "Улични сърца БГ" /Streetheartsbg/. Обектът е с капацитет 70 места, отговаря на ветеринаромедицинските изисквания и е вписан в Регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ - гр. Габрово. Собствениците разполагат с 2 превозни средства за превоз на живи животни, съответно с капацитет 2 места и 20 места.
GPS координати: 42.9476 с.ш. и 25.5191 и.д.

За повече информация можете да се обърнете към Ема и Антъни Смит - управители на "Улични сърца БГ":
5370 Дряново, с. Глушка
тел. +359 876 403409
e-mail: contact@streetheartsbg.com
web: www.streetheartsbg.com

Кучета
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново