Община
Община
Туризъм
Общ устройствен план

Общ устройствен план на Община Дряново

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за обществен достъп  на Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Дряново”

 

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обявявам за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Дряново” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.

Становища, мнения и препоръки могат да се депозират до 14.09.2020г. в Община Дряново, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., в сградата на община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, п.к.5370, и на електронна поща на общината:

 

e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

За контакти: 0676 / 72962, 71172, 71174

 

 

 

 

 

Общ устройствен план на Община Дряново Общ устройствен план на Община Дряново Общ устройствен план на Община Дряново

 Протокол

 Задание

 Схема за провеждане на консултации

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново