Община
Община
Туризъм
Местни данъци и такси - информация, обяви, банкова сметка.

Населени места с организирано сметосъбиране

Заповед за определяне на теритириите с организирано сметосъбиране :


 Заповед за 2024 г.

 Заповед за 2023 г.

 Приложение № 1 към Заповед № 668 за 2023 г.

 Заповед за 2022 г.

 Приложение № 1

 Приложение № 2

 Приложение № 3

 Приложение № 4

 Приложение № 5

 Приложение № 6

 Приложение № 7

 Приложение № 8

 Заповед за 2021 г.

 Заповед за 2020

 Заповед за 2019

 Заповед за 2018

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново