Община
Община
Туризъм
Новини

Схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Дряново

Община Дряново обявява на всички заинтересовани физически и юридически лица, че към 15.11.2020 г., е одобрена „Схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Дряново“, от Главния архитект на Общината и изложена във фоайето на таблото за обяви.

Във връзка с гореизложеното, Ви поканваме до 15.12.2020г., да подадете в общинска администрация - Дряново, съгласно Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Дряново, необходимите документи за издаване на Разрешение за ползване на  общинска площ за поставянето на преместваем обект, за следващата календарна година - 2021 г.

Схема на преместваемите обекти
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново