Община
Община
Туризъм
Наредби

Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала


 Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (публ. на 01.08.2023г)

 НАРЕДБА за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества - ОТМЕНЕНА с Реш.857/31.08.2023г. Решението влиза в сила от 01.08.2023г

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново