Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2021 година

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ

ОТ ВОЕННА СЛУЖБА,

БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Със Заповед № ОХ – 1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, ОПРЕДЕЛЕНИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА,  

БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС,

както следва:

1.  За Военновъздушните  сили – 115 длъжности

Обявените места за резервисти са в гарнизоните:

Стара Загора, Черноморец и Кичево

2.  За Военноморските сили – 29 длъжности.

         Обявените места за резервисти са в гарнизоните:

Бургас и Варна

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 29.10.2021 г.

ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

         Изисквания: Да са били на военна служба!

                   - образование - средно или по-високо;

                   - да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

                   - да не са осъждани.

Службата в ДР може да бъде „активна – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или „на разположение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория   и той получава основно и  допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

 

За справка: Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Тел. 066/805531   и    www.comd.bg

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново