Община
Община
Туризъм
Здравни структури

Регионален хоспис ЕООД

 
Официален сайт https://hospicegabrovo.org
Ние работим, за да отговорим на пациентите, които споделят с нас  „…Лекарят ми каза, че нищо повече не може да се направи….“
Нашата цел е един балансиран и справедлив свят, в който всеки човек ще има не само правото, но и реалната възможност за достойно, макар и скромно съществуване……
За последните 7,5 години хосписни грижи са получили около 500 пациента предимно от Централна България.
Екипът  включва: Управител, Счетоводител, Лекар, Медицински сестри, Психолог, Санитари.
 
Лице за контакти: Нели Тодорова, Управител;
адрес: гр. Дряново, ул. "Шипка" 164;
GSM: 0888662260
e-mail: hospicegabrovo@abv.bg
 
Хоспис е място, което предлага по-достойна и комфортна алтернатива за повечето сериозно болни хора. 
В хоспис се осигуряват специални грижи за пациента, за да се подобри както качеството на неговия живот, така и на живота на близките му. 
Хоспис грижите се фокусират върху всички аспекти от живота на пациента и неговото благосъстояние: физически, социални, емоционални и духовни. Няма възрастови ограничения. 
 
За повече информация https://hospicegabrovo.org
 

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново