Община
Община
Туризъм
Новини

Започна приемането на дължими суми за местни данъци и такси за 2021 г.

Уведомяваме Ви, че започна приемането на дължими суми за местни данъци и такси за 2021 г.

Сроковете за заплащане на данъка върху превозните средства, данъците и таксите за притежаваните имоти са както следва :
- първа вноска - до 30.04.2021 г.
- втора вноска - до 31.10.2021 г.
До 30.04.2021 г. при заплащане на цялото задължение за 2021 г. се ползва отстъпка от 5%.

Може да заплатите своите задължения както следва :
- на касата на служба "Местни данъци и такси" -  от 8.00 до 12.00 и от 14.30 до 17.00 ч. в работни дни
- в офисите на платежния посредник "Изипей" на територията на цялата страна
- по банков път : IBAN : BG60SOMB91308449689744; Общинска банка АД - ФЦ Габрово; BIC : SOMBBGSF
        Кодове за вид плащане:
        Данък върху недвижимите имоти - 442100
        Данък върху превозните средства - 442300
        Такса битови отпадъци - 442400
        Приемат се плащания с банкови платежни карти в офиса на "Местни данъци и такси" Община Дряново, като е необходимо предварително да бъдат информирани служителите на място.

За 2021 г. няма промяна в размера на данъка върху превозните средства.

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново