Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за четвърто тримесечие 2020 г.


 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

 Отчет за касово изпълнение РА за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

  Отчет за капиталови разходи за четвърто тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 18.02.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие 2020 г (Дата на качване: 18.02.2021)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново