Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-72/28.01.2021г.)

 

5 бр. вакантни длъжности за войници в

Национален военен университет „Васил Левски“

- гр.Велико Търново:

 

1.  МЛАДШИ ШОФЬОР,   КАТ. „С+Е” – 1бр.

2. ТЕХНИК ПО РЕМОНТА НА СПЕЦ. ТЕХНИКА,  КАТ. „С ” - 1бр.

3. МЛАДШИ ТЕХНИК,   КАТ. „С ”- 1 бр.

              4. МЛАДШИ МЕХАНИК ВОДАЧ – 1 бр.

              5. ШОФЬОР-САНИТАР, КАТ. „В ”- 1 бр.

                                

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 01.04.2021 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

    Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на     

чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 44 години към датата  

на подписване на договора за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство

- да притежават  свидетелство за управление на МПС  категория „С” и   

 D (за отделни длъжности).

                  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

 справка     www.comd.bg

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново