Община
Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново


 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана - публ. на 07.05.2024г)

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана - публ. на 31.01.2024г)

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана - публ. на 01.08.2023г)

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана - публ. на 06.06.2023г)

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана - публ. на 06.12.2022г)

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана, публ. на 06.06.2022г)

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана, публ.на 05.05.2022г)

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (публ.на 02.03.2022г)

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (публ.на 05.01.2022г)

 Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (публ.на 04.02.2021г)

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (публ.на 03.07.2020г)

  Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (публ.на 26.05.2020г)

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново /Изм. и доп. с Решение №575 и Решение №576 от 29.03.2019г; Публикувана на 02.04.2019г/

 Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново /с посл.пром.от 31.8.2018; Публ.на 05.9.2018/

 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново /с посл.пром.по Решение №53/2017г на Адм.съд-Габрово) - публикувано на 29.6.2017

 Решение №53/09.06.2017г на АС-Габрово по Адм.дело №106/2017г /публикувано на 29.6.2017г/

 Протест на Окръжна прокуратура - Габрово против Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново /публикувано на 27.03.2017г/

 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново (с посл.промяна приета с Решение №249/27.02.2017) - публикувано на 06.03.2017г

 Решение №67/21.07.2016г на Административен съд - Габрово

 Протест на РП с вх.№1102-11/22.04.2016г. срещу Наредбата /публикуван на 26.04.2016г./

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново