Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове и програми

План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.


 Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 План за интегрирано развитие на Община Дряново (ПИРО) за периода 2021-2027 година

 Презентация на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.

 Решение на ОбС - Дряново

 Протокол от проведено обществено обсъждане

 Уведомление за необходимостта от екологична оценка

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново