Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г


 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021 – 2027г) за 2022г (публ. на 04.04.2023г)

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021 - 2027 год.) за 2021г (публ.на 05.04.2022г)

 План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г (публ.на 31.03.2021г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново