Община
Община
Туризъм
Правилници

Вътрешни правила за организацията и дейността на Наблюдателната комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС към Общински съвет – Дряново

ПРОТОКОЛ

№28

гр. Дряново, 28.01.2021 год.

ОТНОСНО: 15. Създаване на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/ (вх.№5000-1/12.01.2021г)

Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №276

На основание чл.21 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински Съвет – Дряново

РЕШИ:

Създава Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС за община Дряново за мандат 2019-2023г, както следва:

Председател: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново;

Заместник-председател: Светлана Лакова – общински съветник, зам.-председател на ОбС;

Секретар: Мая Михайлова - експерт в Община Дряново, секретар на МКБППМН;

Членове:

  • Николай Денев - инспектор в Пробационна служба – звено гр. Дряново към Районна служба „Изпълнения на наказанията” – Габрово при ОСИН-Велико Търново;
  • Тихомир Георгиев – началник група „Охранителна полиция“ в РУ – Дряново към Областна дирекция на МВР - Габрово;
  • Стефка Георгиева – служител в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово;
  • Ивелина Маринова – социален работник, служител в Дирекция „Социално подпомагане” – Севлиево, ИРМ – гр. Дряново.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                         СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/

Заместник-председател                                 Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo                        на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО

 


 Вътрешни правила за организацията и дейността на Наблюдателната комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС към Общински съвет – Дряново (публ.на 31.03.2021г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново