Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №34/27.04.2021г (Решения №№310-328)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 27 април 2021г заседание на съвета                            

Дата на публикуване: 05.05.2021г.


 Решения №№310-328 от Протокол №34/27.04.2021г на Общински съвет – Дряново

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2021 година, приета с Решение №311/27.04.2021г

 Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2021 – 2028 година, приета с Решение №312/27.04.2021г.

 Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година, приета с Решение №313/27.04.2021г

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново