Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №35/12.05.2021г (Решения №№329-330) - извънредно заседание

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 12 май 2021г извънредно заседание на съвета

Дата на публикуване: 13.05.2021г.


 Решения №№329-330 от Протокол №35/12.05.2021г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново