Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №37/31.05.2021г (Решения №№343-344) - извънредно заседание

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 31 май 2021г заседание на съвета /извънредно заседание/

 

Дата на публикуване: 01.06.2021г.

 


 Решения №№343-344 от Протокол №37/31.05.2021г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново