Община
Община
Туризъм
Новини

Обучение на членовете на СИК

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. и в изпълнение на писмо с Изх. № НС-15-517 от 28.06.2021 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че РИК Габрово организира обучение на членовете на СИК, сформирани на територията на Община Дряново, което ще се проведе присъствено на 08.07.2021 г. (четвъртък) в Ритуалната зала на Община Дряново при следния график:

- От 16,30 до 17,15 часа ще се проведе обучение на членовете на СИК, в които е предвидено гласуване само с хартиени бюлетини;

- От 17,30 часа ще се проведе обучение на членовете на СИК, в които е предвидено гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

На организираните обучения е задължително присъствието на председател, заместник-председател и секретар на съответната СИК. При невъзможност да присъства секционното ръководство в пълен състав, липсващият член се замества с друг член на съответната СИК.

Предвид осигуряването на безопасни здравословни условия и спазването на противоепидемичните мерки за превенция от заразяване с COVID-19 е задължително ползването на защитни маски от всички присъстващи на обученията!

Препоръчително е присъствието на не-повече от 3 (трима) членове на СИК.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново