Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Оборотна ведомост и баланс към 30.06.2021 г. на Община Дряново


 Оборотна ведомост и баланс - 30.06.2021 (Дата на качване: 27.07.2021)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Сборен отчет за касово изпълнение на сметките по СЕС КСФ - 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Сборен отчет за касово изпълнение на сметките по СЕС РА - 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметките за ДЕС - 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметките на ДМП - 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметките за чужди средства - 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

 Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 27.07.2021)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново