Община
Община
Туризъм
Земеделски земи

Заповед на основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ


 Заповед на основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново