Община
Община
Туризъм
Новини

Избран е нов директор на Исторически музей - Дряново

Обявеният на 1 септември тази година конкурс за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - Дряново приключи със защита на концепции и събеседване с кандидатите на 26 ноември. Комисията, назначена в съответствие с утвърдените от Министерството на културата правила за провеждане на конкурса, беше в състав:

Николай Карагьозов - заместник-кмет на Община Дряново;
Десислава Дикова - представител на Министерство на културата;
Николай Тодоров - директор на Регионален исторически музей - Силистра;
Добри Добрев - директор на РИМ - Добрич;
Капка Кузманова - директор на РИМ - Ловеч;
Росица Йонкова - представител на НСФ „Култура“ - КНСБ;
Савина Цонева - представител на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК);
Тодор Мадолев - представител на Сдружението „Ръководители в областта на културата“ (СРОК);
Илия Генов - зам-председател на НФ „Култура“ - КТ „Подкрепа“;
Виолета Иванова - старши експерт „Човешки ресурси“;
Галин Ненов - юрист на Община Дряново.

Заседанието продължи 5 часа, в рамките на които всеки от тримата кандидати защити разработената от него концепция за развитието на институцията в следващите 5 години и отговори на множество въпроси от страна на членовете на комисията. В резултат на това всеки член на комисията попълни оценъчна карта със следните критерии - оценка на концепцията, степен на познаване на нормативната уредба в областта на културата, културното наследство, музейното дело и опазването на културните ценности, познаване на административните, стопанските, финансовите и трудово-правните въпроси, приложимост и реалистичност на вижданията за структурата, управлението и организацията на дейността на музея, умения за аргументиране и прилагане на управленски решения по компетентност, комуникативни способности и делови качества, професионален и управленски опит.

Крайното класиране е:

  1. Иван Христов
  2. Юлия Дабкова
  3. Апостол Матев

Иван Христов е на 31 г. Средното си образование получава в Национална Априловска гимназия с профил „История“. Завършва бакалавър „История“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, като е награден от Историческия факултет за отличен успех и научни изяви. В същия университет придобива и магистърска степен по програма „История. Българска история“, а към момента е докторант по програма „История на България (Нова история на България XVIII-XIX век - Възраждане).

Професионалния си опит придобива в Регионален исторически музей - Габрово, където е уредник в отдел „Нова и най-нова история“ от 2013 до 2018 г. По време на работата си там започва да организира Международната научна конференция „Старопланинският регион - минало, настояще, перспективи“. След това започва работа като старши експерт в отдел „Култура и туризъм“ в Община Габрово. От 2013 г. насам е и лектор по История и цивилизация в Национална Априловска гимназия.

Освен автор на научни статии, Иван Христов е и поет - има издадени три стихосбирки, като през 2017 г. е удостоен с Априловската награда за млад автор. Съосновател и редактор е на платформата за литература, изкуство и култура „Тетрадката“ (www.tetradkata.com).


 Концепция на директора на Исторически музей - Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново