Община
Община
Туризъм
Новини

Промяна в Закона за ветеринарно-медицинската дейност

На вниманието на собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Дряново.

Във връзка с промяна на чл. 137 от Закона за ветиринарно-медицинската дейност: "Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства, подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.


 Писмо от ОДБХ

 Ръководство

 Инструкция

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново