Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Хаджи Христо Колев (1883 - 1885); (1887 - 1889)

  • роден през 1847 г в гр. Дряново.; починал през 1918 г.
  • кмет на Дряново от 1883 г. до 1885 г.
  • кмет на Дряново от 1887 г. до 1889 г.

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Хаджи Христо Колев е роден в Дряново през 1847 г. в богато чорбаджийско семейство. Бил е богат търговец. Два пъти е избиран за кмет на Дряново.
По време на първия му мандат продължава доизграждането на административното устройство на града. Ремонтират се водоизточници и се поддържат пътищата в района.
През втория му мандат /1889 г./ е открита градската библиотека с председател Стефан Мушанов и библиотекар Димитър Крусев.  Главен дарител за закупуване на книги и обзавеждане не Никола Мушанов. Общината отделя много средства за развитие на образованието.
Хаджи Христо Колев умира през 1918 г. 

Хаджи Христо Колев (1883 - 1885); (1887 - 1889)
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново