Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Стефан Христов Икономов (1890 - 1893)

  • роден през 1858 г в гр. Дряново
  • кмет на Дряново от 1890 г. до 1893 г.

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Стефан Икономов е роден в Дряново през 1858 г. и произхожда от занаятчийско семейство. По професия е чиновник. Помощник кмет по време на неговия мандат е Михаил Бойчинов. 

Стефан Христов Икономов (1890 - 1893)
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново