Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Хаджи Колчо хаджи Станчев (1894)

  • роден през 1856 г в гр. Дряново, починал през 1937 г.
  • кмет на Дряново от началото 1894 г. до 7 юли 1894 г.                      

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Колчо хаджи Станчев е роден през 1856 г. в Дряново. Произхожда от богато чорбаджийско семейство. Занимава се с търговия, притежава предприятие за обработка на пашкули и ½ част от мелницата в Дряново. Заедно с брат си х.Ганчо даряват мястото за построяването на Културен дом.
Краткият му кметски мандат е свързан с подготовка и провеждането на местните избори на 10 юли 1894 г. В този период Сава Йотов дарява място за построяване на здравен дом.
Хаджи Колчо хаджи Станчев живее в Дряново през целият си живот. Умира на 6 ноември 1937 г. 

Хаджи Колчо хаджи Станчев (1894)
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново