Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Станчо Колев Лафчиев (1896 - 1899)

  • роден през 1872 г. в гр. Дряново, починал през 1940 г.
  • кмет на Дряново от 11 октомври 1896 г. до 1899 г.                  

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Станчо Колев Лафчиев е роден в Дряново през 1972 г. в богато търговско семейство. Виден общественик, избиран в три Обикновени и едно Велико народно събрание. Публицист и културен деец. Завършва Априловската гимназия и Физико-математическия факултет в Одеса. Работи като учител в мъжките гимназии в Сливен,  Велико Търново, Варна, Русе; главен инспектор в Министерството на народното просвещение; началник на училищния отдел в Българската екзархия. Бил е редактор на списанията „Училищен поглед“, „Славянски глас“ и „Мир“.
Избран е за кмет на Дряново на 11 октомври 1896 г. Помощник кмет е Досьо Саджаков. През неговият мандат е построен стария път за Дряновския манастир; започва прилагането на кадастрален план.
Стефан Лафчиев умира на 11 февруари 1940 г. 

Станчо Колев Лафчиев (1896 - 1899)
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново