Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Иван Илиев Иванов (1899 - 1908)

  • роден през 1852 г. в гр. Дряново, починал през 1936 г.
  • кмет на Дряново от 16 юли 1899 г. до 1908 г.                                   

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Иван Иванов е роден в Дряново през 1852 г. Бил е търговец на пашкули и притежател на бакалски магазин.
Назначен за кмет на Дряново на 16 юли 1899 г. с помощник Ганчо Цачев Бошнаков. Осем години управлява Дряновската община без да е преизбиран.
През 1906 г. започва строителството на ж.п. линията Дряново-Кръстец. На следващата година общината извършва основен ремонт на градската канализация.
Иван Илиев е председател на училищното настоятелство. По негово време се поставя началото на дряновската журналистика. На 03.10.1901 г. излиза „Дряновски вестник“, печатан в дряновска печатница.
Иван Илиев умира през 1936 г. 

Иван Илиев Иванов (1899 - 1908)
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново