Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Петър Косев Тананов (1908-1912); (1916-1918); (1923-1925)

  • роден през 1873 г. в гр. Дряново
  • кмет на Дряново от 1908 г. до 1912 г.; от 1916 г. до 1918 г.; от 1923 г. до 1925 г.                                      

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Петър Тананов е роден в Дряново през 1873 г. в занаятчийско семейство, подкрепящо национално освободителното движение в България. Завършва Априловската гимназия.
През първия му кметски мандат е завършено строителството на железопътната линия и е построена ж.п. гара Дряново. открива се нова улица към гарата и е построена отново опожарената през 1892 г. църква „Въведение Богородично“. През 1911 г. е сключен договор със Станчо хаджи Димитров за електрифициране на Дряново. През същата година е построена първата баня в града.

Вторият кметски мандат на Петър Тананов съвпада с първата световна война 1916-1918 г. Всички усилия на общината са насочени към организиране на мобилизацията и подпомагане на бедните войнишки семейства. През този мандат общината взема решение за построяване на паметник в Дряновския манастир за загиналите по време Априлското въстание от 1876 г.

Третия му мандат се помни с отварянето на ветеринарна лечебница (1925), откриването на фонд за построяване на общинска болница, започнатото строителство на хижа „Бряста” (1926) и закупуването на място за построяването на Ловен дом.    
Петър Тананов прави всичко възможно за културното израстване на града. през неговото кметуване е създадено дружество „Роден край“, което за първи път прави опис на старините и започва събиране на експонати за бъдещия музей. по инициатива на дружеството през 1925 г. се възстановява празнуването на Дряновския панаир, прекъснато по време на войните.

Петър Косев Тананов (1908-1912); (1916-1918); (1923-1925)
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново