Община
Община
Туризъм
Кметове на общината

Генчо Колев Койчев (1912)

  • роден през 1875 г. в гр. Дряново
  • кмет на Дряново от 16 август 1912 г. до декември 1912 г.

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Генчо Койчев е роден в Дряново през 1875 г. Произхожда от занаятчийско семейство. Биле е дребен търговец на бакалски стоки и керамика. Член на БСДП (шс).
Кмет е само 6 месеца по време на Балканската война. Дейността на общината е свързана с мобилизацията; отпускане на помощи; разкриване на болница за ранени офицери и войници в училището. 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново