Община
Община
Туризъм
Новини

Студент от УАСГ ще работи върху преобразяването на сградата на ПТГ "Димитър Крусев" гр. Дряново

                С цел повишаване интереса на младите хора към предизвикателствата и перспективите, които предлагат работните позиции в структурите на местната власт, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), заедно с някои висши учебни заведения създаде възможността за студенти от различни специалности да се докоснат до ежедневната работа на общинските звена и казусите пред които те са изправени.

Включвайки се в тази инициатива, Община Дряново, заедно с Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - гр. София стартира разработване на идейни решения за проект  „Реконструкция, рехабилитация и промяна основното предназначение на сгради с НТП (сгради за образование), в сгради за Държавен спортен рехабилитационен център“.

Задачата е да бъдат разработени концепции за реконструкция, преустройство и промяна на основното предназначение на съществуващата сграда на ПТГ „Димитър Крусев“, намираща се в гр. Дряново, ул. „Димитър Крусев“ № 1.

По предложение на арх. Нора Йорданова - лектор по „Реконструкция на сгради“, разработването на проекта е включено като задание за преддипломна работа на студентите в катедра „Технология на архитектурата“ към Архитектурен факултет на УАСГ.

Върху тази амбициозна задача засега е избрал да работи Йордан Йорданов - студент V курс, катедра „Технология на архитектурата“ към УАСГ. Заданието ще бъде разработено през зимния семестър на академичната 2022- 2023 г.

УАСГ
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново