Община
Община
Туризъм
Новини

Туристическият информационен център в гр. Дряново ще бъде за ремонтиран, обзаведен и оборудван по програма за развитие на селските райони

Проектното предложение на Община Дряново „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Дряново“ бе одобрено и включено в списъка на предложените за финансиране проектни предложения по процедура МИГ “Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, Мярка 7.5 „Инвестиции в публичноползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектът е на обща стойност 60 554,34 лв., а срокът за изпълнението му е 24 месеца.
В проектните дейности са предвидени ремонт, обзавеждане и оборудване на помещението на туристическия информационен център в град Дряново. Целта е да бъдат  покрити единните стандарти, съгласно Наредба № 2 от 26.10.2015 г., което ще осигигури включването му в национална мрежа на туристическите Информационни центрове в България. Това ще гарантира надежността и качеството на предлаганата информация и услуги в центъра, което ще допринесе за утвърждаването на община Дряново като дестинация с устойчив туристически продукт.
Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на района чрез развитие на туризма, като се обвържат местните дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути.

 

ТИЦ
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново