Община
Община
Туризъм
Новини

Община Дряново спечели проект за подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“

Община Дряново подписа договор за финансиране на проект „Подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново“.  Проектът се финансира от фонд  „Социална закрила“ по компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.
Проектното предложение предвижда цялостен демонтаж и монтаж на водопроводната инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново и е насочено към една от най-уязвими социални групи – възрастното население с невъзможност от самообслужване и нуждаещо се от ежедневна грижа, настанено в услуга от резидентен тип.
Дейностите, които домът извършва са свързани с денонощни грижи и целогодишно обслужване на 52 пълнолетни лица с различна форма на деменция или болест на Алцхаймер. Към настоящият момент водопроводната инсталация и улуците на сградата са силно амортизирани с множество течове и спешно е необходима тяхната подмяна. Необходимостта от поддръжка на сградния фонд и неговата модернизация е от първостепенно значение за нормалния престой на настанените там лица. По този начин ще се постигне гарантиране на социална защита на тази уязвима група от населението и осигуряване на равен достъп до качествени услуги, осигурени в среда близка до домашната, съобразено с Национална стратегия за дългосрочна грижа и действащата нормативна уредба в социалната сфера.
Общата стойност на проектното предложение е  в размер на 39 629,96 лв, като от Фонд „Социална закрила“ ще бъдат отпуснати 32 496, 57 лв., а остатъчната стойност от  7 133,39 лв. ще е съфинансиране от Община Дряново.

 

demencia
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново