Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г.


 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г. (Дата на качване: 15.06.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметките за ДЕС - 31.05.2022 г. (Дата на качване: 15.06.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметките на ДМП - 31.05.2022 г. (Дата на качване: 15.06.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметките за чужди средства - 31.05.2022 г. (Дата на качване: 15.06.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - 31.05.2022 г. (Дата на качване: 15.06.2022)

 Сборен отчет по сметки за РА към 31.05.2022 г. (Дата на качване: 15.06.2022)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново