Община
Община
Туризъм
Новини

В Община Дряново ще бъде проведена информационна кампания относно прехода към зелена икономика

            На 27.06.2022 г.от ,17:00 ч.в хотел „ВСК Кентавър“ ,Дряново ще се проведе Първо информационно събитие -  „Декарбонизация“, част от Информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
По време на събитието, на което Община Дряново е съорганизатор  ще бъдат представени резултатите от проведено проучване за оценка на готовността на гражданите за участие в Зеления преход, възможностите за създаване на  енергийни общности в България и процедурите за подготовка и реализация на проект на ВЕИ, съгласно българските нормативни документи.
Предвидена и е дискусия, по време на която участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към лекторите: г-жа Ралица Маринова – Ръководител на проекта, г-жа Цвета Димитрова – Програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/ и ст.н.с.инж. Иван Хиновски– Председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/
Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/,която работи в партньорство с  „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/ „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/ B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.
Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

 

zelena energia
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново