Община
Община
Туризъм
Управление при кризи, обществен ред и сигурност

Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия

Община Дряново предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за обществено обсъждане в едномесечен срок от датата на публикуване. В посочения период могат да бъдат подавани предложения и становища на официалния имейл адрес на Община Дряново - dryanovo@dryanovo.bg или в Центъра за административно обслужване на  ул. “Бачо Киро” №19.

След изтичане на посочения срок за обществено обсъждане, кметът на Община Дряново трябва да внесе разработената Общинска програма за намаляване риска от бедствия за съгласуване от Съвета по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и да я предложи за приемане от Общински съвет - Дряново.

 


 Общинската програма за намаляване на риска от бедствия

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново