Община
Община
Туризъм
Земеделски земи

Заповед № 606 от 08.10.2021 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2021 – 2022 година


 Заповед № 606 от 08.10.2021 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, за стопанската 2021 – 2022 година

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново