Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.


 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. (Дата на качване: 12.07.2022)

 Сборен отчет за чужди средства към 30.06.2022 г. (Дата на качване: 12.07.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - 30.06.2022 г. (Дата на качване: 12.07.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - ДЕС към 30.06.2022 г. (Дата на качване: 12.07.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - РА към 30.06.2022 г. (Дата на качване: 12.07.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - ДМП към 30.06.2022 г. (Дата на качване: 12.07.2022)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново