Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове и програми

Годишни доклади за изпълнение на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.


 План за интегрирано развитие за 2021-2027 г. - междинна оценка 2024 г.

 План за интегрирано развитие за 2021-2027 г. - годишен доклад за 2023 г.

 План за интегрирано развитие за 2021-2027 г. - годишен доклад за 2022 г.

 План за интегрирано развитие за 2021-2027 г. - годишен доклад за 2021 г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново