Община
Община
Туризъм
Новини

Стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2022/2023 година

Номиниране на носители

на стипендията „Архимандрит Максим Райкович”

за дряновски ученици и студенти

за учебната 2022/2023 година

 

На 01 август 2022г /понеделник/ изтича крайният срок, в който студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2022/2023 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1.Мотивационно писмо

2.Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех

3.Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи получените награди

4.Документ от съответното висше учебно заведение, доказващо липсата на наложени наказания

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са жители на Община Дряново

2.Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 5,50.

3.Да са получавали награди от областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

4.Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на висшето учебно заведение и национално ниво

5.Да не са прекъсвали обучението си по неуважителни причини

6.Да подадат необходимите документи в установените срокове

 

До 15 юли 2022г, когато изтече срокът за подаване на документи от учениците кандидатстващи за общинската стипендия, в общински съвет бяха подадени документи от двама кандидати за стипендията за ученици.

 

 

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново