Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г.


 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г. (Дата на качване: 12.08.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС-КСФ - 31.07.2022 г. (Дата на качване: 12.08.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - ДМП към 31.07.2022 г. (Дата на качване: 12.08.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - ДЕС към 31.07.2022 г. (Дата на качване: 12.08.2022)

 Сборен отчет за чужди средства към 31.07.2022 г. (Дата на качване: 12.08.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС-РА- 31.07.2022 г. (Дата на качване: 12.08.2022)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново