Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г.


 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г. (Дата на качване: 15.09.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на чужди средства към 31.08.2022 г. (Дата на качване: 15.09.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за ДМП - 31.08.2022 г. (Дата на качване: 15.09.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за ДЕС - 31.08.2022 г. (Дата на качване: 15.09.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - 31.08.2022 г. (Дата на качване: 15.09.2022)

 Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета по сметки за СЕС - РА към 31.08.2022 г. (Дата на качване: 15.09.2022)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново