Община
Община
Туризъм
Акценти

За отоплителен сезон 2022-2023 г. Община Дряново предоставя дърва за огрев на преференциални цени за самотни пенсионери и родители

Във връзка с настъпващия отоплителен сезон, Община Дряново предлага дърва за огрев, добити от гори общинска собственост. Цената за куб.м е 108 лв, с включено ДДС и доставка до заявен адрес. Всеки, който отговаря на определените условия, ще получи до 5 куб.м. дърва за огрев, съгласно заявеното от него количество, веднъж за сезонa. Те могат да бъдат ползвани единствено и само за нуждите на заявителя. Допустими кандидати са лица отговарящи на следните условия:

1. Да са самотно живеещи пенсионери с доход до 700 лв.;

2. Да са самотни родители (майка/баща) на деца до 18 години, посещаващи учебни заведения, редовна форма на обучение, с доход до 1000 лв.;

3. Да не ползват социално подпомагане чрез социални помощи - средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности;

4. Да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново за последните пет години;

Всеки желаещ да се възползва от услугата трябва в срок до 17:00 ч. на 24.11.2022г. да предостави в „Център за услуги и информация на гражданите“ на Община Дряново лично или чрез упълномощено лице следните документи:

1. Заявление - по образец;
2. Копие на лична карта;

За самотно живеещи пенсионери:
3. Разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от териториално поделение на НОИ - с отразена актуализация към 01.07.2022 г.;

За самотни родители:
3. Копие от акт за раждане на дете или друг документ удостоверяващ, че лицето е самотен родител;
4. Удостоверение, издадено от учебното заведение, че детето посещава редовна форма на обучение;

Подадените заявления ще бъдат разгледани и класирани от комисия до 30.11.2022 г. Няма да бъдат класирани заявления които съдържат неверни данни, или не са окомплектовани с пълния набор документи. Предоставянето на преференциални цени на дърва за огрев, добити от гори общинска собственост ще се извършва до изчерпване на количеството.

 

 Заявление

 Заповед № 697 от 11.11.2022 г.

 Критерии за кандидатстване

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново