Община
Община
Туризъм
Акценти

Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите

28 ноември 2022 г. е крайният срок за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения (кладенци, сондажи, герани и др.) за задоволяване на собствени потребности на гражданите, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен.

Водовземните съоръжения на територията на община Дряново могат да бъдат регистрирани чрез подаване на попълнено заявление (бланка образец) в съответнoто кметско наместничество, кметство Царева ливада и „Център за услуги и информация на гражданите“ на Община Дряново.

За извършване на регистрацията не се изискват такси и допълнителни документи.

За повече информация: http://www.bd-dunav.org/news/Srokat-za-registraciia-na-kladenci-e-udaljen-do-28-noemvri-2022-g-2030/

Справка за регистрирани кладенци за задоволяване на собствени нужди: http://www.bd-dunav.org/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/


 Заявлени регистрация водовземен източник

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново