Община
Община
Туризъм
Новини

Покана за участие в обществено обсъждане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 год. и определяне на размера на промилите за облагане в Община Дряново

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

На основание чл. 66 от АПК Ви уведомяваме, че е изготвен проект на план-сметка за необходимите разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци през 2023 г.

Становища, мнения и препоръки могат да се депозират до 14 часа на 22.12.2022 г. в Община Дряново, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч., в сградата на община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19 и на електронна поща на общината:  dryanovo@dryanovo.bg.

Дата на провеждане на обсъждането:

22 декември 2022 година  от 17:00 часа.

 

Място на провеждане на обсъждането:

Сграда на Община Дряново - Ритуална зала

 

Трифон Панчев

Кмет на Община Дряново


 Предложение с план-сметка

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново