Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №71/16.01.2023г (Решения №№726-727) - извънредно заседание

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 16 януари 2023г извънредно заседание на съвета

Дата на публикуване: 17.01.2023г.


 Решения №№726-727 от Протокол №71/16.01.2023г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново