Община
Община
Туризъм
Новини

Информационна среща на заинтересованите лица за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

Община Дряново организира на 26.01.2023 г. от 17.00 ч. в Ритуалната зала информационна среща на заинтересованите лица за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ.

Във връзка със стартирането на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Община Дряново организира провеждането на информационна среща, с цел представяне и обсъждане на изискванията и критериите, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

С уважение:

ТРИФОН ПАНЧЕВ

КМЕТ на община Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново