Община
Община
Туризъм
Акценти

Предложение за приемане на разчети за капиталовите разходи през 2023 година и разчети за бюджетните приходи и разходи по местните дейности за 2023 година на Община Дряново

На основание на чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 год. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год., и с  оглед осигуряване на гаранция за ритмично и своевременно финансиране на дейностите на общината, предлагам приемане на разчети за капиталовите разходи през 2023 год. и разчети за  бюджетните приходи и разходи по местните дейности за 2023 година на Община Дряново до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 год.

 

Трифон Панчев

Кмет на Община Дряново


 Капиталова програма 2023

 МД 2023 - разчети 2023

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново