Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №73/27.02.2023г (Решения №№749-767)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 27 февруари 2023г заседание на съвета        

Дата на публикуване: 02.03.2023г.


 Решения №№749-767 от Протокол №73/27.02.2023г на Общински съвет – Дряново

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2023г (приета с Решение №749/27.02.2023г)

 Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма за 2022г (приет с Решение №749/27.02.2023г)

 Приложение №1 към Решение №751/27.02.2023г: Разчет за капиталовата програма през 2023 година

 Приложение №2 към Решение №751/27.02.2023г: Разчет за бюджетните приходи и разходи по местните дейности за 2023 година на Община Дряново

 Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности за управление на отпадъците на територията на Община Дряново за 2022г (приет с Решение №763/27.02.2023г)

 Отчет за периода 01.01.-31.12.2022г за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2021-2028г (приет с Решение №764/27.02.2023г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново